Bøker fra Dua Forlag: 2 romaner

Ny bok:

Oskars møter med Hans Nielsen Hauge

Tidligere bok: 

En roman om hvordan mennesker opplevde året 2020: