Bøker fra Dua Forlag: 2 romaner

Kommer 1.april: 

Oskars møte med Hans Nielsen Hauge

Tidligere bok: 

En roman om hvordan mennesker opplevde året 2020: