"Oskars vei"

I sin barndom har Oskar en dramatisk opplevelse. Når livet blir tøft, kommer denne hendelsen tilbake og gjør at han har vanskelig for å håndtere utfordringer som møter ham.

   På tross av en trofast og god hustru og barn som trenger ham, får alkoholen en stor plass i livet hans i mange år.

   Så møter han en mann som får stor betydning for ham, Hans Nielsen Hauge. Hauge har nylig begynt sitt virke og får sto innflytelse på mange mennesker, også Oskar. 

   Følg Oskar og hans familie fra året 1764-1805, en tid med mange spennende begivenheter i overgangen mellom to århundrer. Norge er i samvelde med Danmark og styres derfra.

   Flere føler etter hvert haugianernes innflytelse som en trussel, noe som får betydning for Oskar og hans familie, men ekstra dramatiske konsekvenser for Hauge.